Bölüm 1.Yeni Ekososyal Sistem’de Pazarlama’yı Tanımlamak