Postmodern Pazarlama

Post Modern Pazarlama

Değişim, değişim, değişim….Bir adım geri çekilip bugünden geçmişe bakınca fark edilen hızlı ve radikal değişim… İş dünyasını da etkisine alan ve oyunun kurallarının yeniden yazılmasına sebep olan değişim sonucu günümüz pazarlarına damgasını vuran üç dinamik ve bunların yol açtığı sorunlar…

Yüksek Rekabet = Müşteri kazanım zorluğu ve düşük kârlılık.

İletişim Kirliliği = Duymayan, cevap vermeyen hedef kitle.

Güçlü Tüketiciler = Hiç olmadığı kadar zor sadık kalan müşteriler.

Bu kitap, günümüz pazarlarına damgalarını vuran bu üç temel dinamiğin yaratmış olduğu problemlerin aşılmasında çok önemli role sahip iş fonksiyonlarından biri olan pazarlamaya, postmodern bir açıdan yaklaşmakta ve sorunların çözümü için üç temel stratejiden oluşan bir yol haritası sunmaktadır.

Bu kitabın değerli akademisyenler, öğrenciler ve diğer tüm okuyucular için öncelikle bilgi ve kültür kaynağı olması amaçlanmıştır. Bununla beraber, özellikle perakende sektöründeki profesyonellere ve serbest meslek sahiplerine kurumsal başarının yakalanması amacıyla bir vizyon ve yol haritası sunulması hedeflenmiştir.

Kitap ile ilgili daha detaylı bilgi için: Amazon veya Idefix mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.


Internet Ticareti

Günümüzde internet devrimi adı verilen büyük bir tarihi olay gerçekleşmektedir. Bu kitabın amacı bu tarihi olaya şahit olan bizlerin henüz başlangıç aşamasındaki bu devrimin , ne anlama geldiğini ve gelecekte iş hayatını ne şekilde etkileyeceğini anlamamız için , durumun bir fotoğrafını çekmektir. Bu gün itibarıyla internet iş hayatını hangi oranda etkilemiştir , geri dönüşü olmayan bu değişim sonucunda iş yapış süreçlerimizde ne gibi değişiklikler meydana gelecektir? Bu kitabın ana amacı bu sorulara cevap vermektir.

10 bölümden oluşan kitapta , internet üzerinde iş hayatı tüm boyutları ile ele alınmıştır. Daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış olan fikirler , tartışma konuları , modeller bulunan bu kitap aynı zamanda , ülkemizde bu konuda ders kitabı eksikliği göz önünde tutularak , ders kitabı özellikleri eklenmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. İnternet ile yeni tanışan okuyuculardan ilgili sektörlerde çalışan profesyonellere kadar geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmeyi amaçlamaktadır.

Kitap ile ilgili daha detaylı bilgi için: Pandora Kitabevi veya Kitap Yurdu mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.


 The Dynamics of Sponsorship

Son yıllarda bütünleşik pazarlama iletişim stratejilerinin en yeni ve popüler üyelerinden bir tanesi etkinliklere yönelik yapılan sponsorluk çalışmalarıdır. Günümüzde sponsorluk aktiviteleri, markaların iletişim bütçelerinde oldukça önemli bir paya sahiptir .Bu eğilim, bu tür yatırımların geri dönüşüne ve finansal katkısına dair beklentileri de arttırmaktadır. Bu kitap, sponsorluk dinamiklerinin kapsamlı bir analizinin yanı sıra sponsorluk ve müşteri bazlı marka değeri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmayı ele almaktadır. Kitap, sponsorluğun müşteri odaklı marka değeri üzerinde etkisini ölçen araştırmanın detaylarını açıklamakta ve araştırma sonuçları ile birlikte marka yöneticileri için önerileri ortaya koymaktadır.

Sponsorluk dinamiklerinin kapsamlı analizi ve geliştirilen teorik model, bu kitabı hem araştırmacılar hem de marka yöneticileri için değerli bir bilgi kaynağı yapmaktadır. Araştırmacılar açısından kitap, sponsorluğun tüketici davranışları üzerindeki etkisini bulmak için yapılacak yeni araştırmaların önünü açmaktadır. Marka yöneticileri açısından ise, sponsorluk çalışmalarından verimli sonuçlar alabilmenin yanı sıra bu yatırımların geri dönüşünü arttırmak için bir yol gösterici olmaktadır.

Kitap ile ilgili daha detaylı bilgi için: Amazon veya Euro Buch mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.